Testamente

För att undvika oklarheter när det gäller arvsrätten bör testamente upplåtas. För att vara säker på att testamentet uppfyller alla juridiska krav bör man anlita en sakkunnig person vid upprättandet. 

Vi samarbetar med Skoglund Juridik i dessa frågor.