Inför besöket hos oss

Inför besöket hos oss på Michael Skoglund Begravningsbyrå finns det en del frågor som ni kan förbereda er på:

  • Var och när begravningen önskas äga rum
  • Kremation eller jordbegravning
  • Val av gravplats
  • Kista och ev urna
  • Utformning av dödsannons
  • Övriga önskemål som blommor, musik, solist
  • Offentlig begravning eller i kretsen av de närmaste
  • Minnesstund efter begravning, förtäring m m

Det här är i stora drag vad vi brukar tar upp på begravningsbyrån när ni besöker oss. Hinner ni inte fundera över det här innan vårt möte, går det självfallet bra att diskutera alla frågor med oss.