En viktig omtanke

Vi har full förståelse för att det känns underligt att planera för sin bortgång när man är mitt i livet. Men det är nu du ska göra det. Sedan kan det vara för sent. Se det som en omtanke om dina efterlevande – omtanken att inte lämna dem med obesvarade frågor den dag du inte längre kan uttrycka din vilja.

Fyll i Livsarkivet

För att försäkra dig om att dina närmaste ska få tillgång till viktiga dokument – som testamente, livförsäkring, gåvobrev, lagfart, samboavtal, äktenskapsförord o s v, när de som bäst behöver det – ska du fylla i Livsarkivet.

Du är välkommen att hämta ett exemplar hos oss på begravningsbyrån, så hjälper vi dig samtidigt att fylla i det. Har du önskemål inför din egen begravning, när det gäller musik, tal, ceremoni o s v – då är det i Livsarkivet du ska skriva ner det.

När du fyllt i ditt exemplar av Livsarkivet, förvarar vi det tills den dagen dina anhöriga behöver de viktiga svar på alla de frågor som uppstår.

Nu kan du också välja att fylla i Livsarkivet direkt on-line på www.livsarkivet.se.

Vem betalar?

Det finns flera alternativ att ordna så att det finns pengar till begravningen. Det vanligaste är att pengar tas ur dödsboet, d v s den avlidnes efterlämnade tillgångar. Det innebär att de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning – om inte den avlidne varit förutseende och nedtecknat sina önskemål i Livsarkivet.

Vill man vara säker på att en viss summa pengar finns avsatta för den egna begravningen, vad som än händer, tecknar man en begravningsförsäkring. Bland våra broschyrer och skrifter kan du läsa ”Memento Begravningsförsäkring”.