Val av begravningsceremoni

En av de första saker ni behöver fundera över är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas med orgelmusik. Solosång, körsång eller musik med något annat instrument kan givetvis ersätta orgelmusiken. För att ge lite hjälp i musikvalet har vi sammanställt två sidor där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>
Klicka här för förslag på Verser och dikter >>