Begravningen

Vår ambition är att varje begravning vi är med och arrangerar blir så bra och personligt präglad som möjligt. Vi vill att begravningen ska leva kvar som ett vackert minne för alla som deltar.

I god tid före begravningen kan vi ordna tryckning av program så att alla ska kunna följa ceremonin. Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen.

Vi sammanställer också material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor.

På begravningsdagen

I god tid före begravningen anländer vi från begravningsbyrån för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, program och extraljus mm.

När gästerna anländer till begravningen ser vi till att de blir väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta och informeras om vad som kommer att ske.

Efter begravningen får gästerna hjälp med att ta sig till minnesstunden om en sådan är planerad. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården.

Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.

Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.